Reglement Borkumfestival

BorkumFestival reglement
De inschrijving staat open voor harmonie, fanfare, brassband en jeugdorkesten. De verenigingen spelen in de concertzaal maximaal 15 minuten (5de divisie), 20 minuten (1ste t/m 4de divisie) en introductiedivisie 15 of 20 minuten (tijdsduur afhankelijk van in welke divisie het stuk in het repertorium is geplaatst). Genoemde tijden zijn inclusief changementen. Tijdsoverschrijding is niet toegestaan. De verenigingen dienen voor een vlotte verloop van de optredens een plattegrond van het orkest en slagwerk door te mailen aan het festivalsecretariaat. Inspelen en/of afstemmen is op het podium niet toegestaan. Inspelen is mogelijk in een van de zalen van het cultureel centrum (zaal 1). Alle verenigingen spelen voor het festivalgedeelte uitsluitend één muziekwerk uit het repertorium. De verenigingen komen uit in de divisie waarin ze volgens de bonden zijn ingedeeld.

De verenigingen die niet zijn ingedeeld worden beoordeeld in de divisie waar het uit te voeren werk in thuis hoort.

Er zijn twee categorieën voor het festival (binnen):

  • Jeugdorkesten met een leeftijd tot 17 jaar, met maximaal 4 oudere muzikanten.
  • Overige verenigingen

Het buitenoptreden duurt maximaal 15 minuten.

 

Beoordeling (binnen optreden)
Het optreden van de verenigingen wordt bij voorkeur beoordeeld door twee juryleden waarvan een jurylid van de landelijke jurylijst. De verenigingen leveren voor de beoordeling twee originele partituren aan. De verenigingen ontvangen van de jury een schriftelijk verslag en de jury geeft een eindscore aan voor het gespeelde werk. Maximaal zijn er 100 punten te behalen. Tegen de uitslag van de jury is geen beroep mogelijk.

 

Prijzen
Voor de verenigingen die in de divisies het hoogst aantal punten halen is een beker beschikbaar, evenals voor verenigingen in de divisies die als tweede en derde eindigen. Tevens zal er een wisselbeker beschikbaar zijn voor de vereniging met het hoogste aantal punten van de dag.

Aanmelding
Voor aanmelding is een inschrijvingsformulier beschikbaar op de site van de MGD. Dit dient volledig ingevuld te worden doorgezonden aan het festivalsecretariaat. Bij de inschrijving dient 6 euro per deelnemer en 35 euro per orkest voor gebruik slagwerk worden overgemaakt.

Bij opgave ook aangeven of er gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid een buitenoptreden van maximaal 15 minuten te doen.

De sluitingsdatum van aanmelding is 1 december – of eerder – wanneer het maximum van 15 orkesten (500 muzikanten) is bereikt. Het inschrijfgeld dient direct bij aanmelding betaald te worden, eenmaal afgeschreven bedragen worden niet terugbetaald. Omdat er een maximum is aan het aantal deelnemers geldt dat voor de volgorde van inschrijving de betaling bepalend is. Vol is vol! Het verschuldigde bedrag moet worden overgemaakt naar:

IBAN NL52 RABO 0163 6211 44

t.n.v.  Stichting Activiteiten Muziekbond

o.v.v. Borkumfestival 2018

Het inschrijfformulier is te vinden elders op deze site.

 

Verdere bepalingen

  • Reis en overtocht zijn voor eigen rekening.
  • De leden van de deelnemende verenigingen dienen zelf lessenaars mee te nemen. Een dirigentenlessenaar is aanwezig in de concertzaal, inspeelruimte en bij het buitenoptreden.
  • Van de indeling van het dagprogramma kan niet worden afgeweken.
  • Naast het optreden binnen is er een buiten-optreden bij de Kulturinsel van maximaal 15 minuten. De vorm van het optreden buiten is volledig vrij. Voor buiten optredens is beperkt slagwerk aanwezig (drumstel, bekkens, grote trom en tamboerijn). Bij slecht weer zal het buitenoptreden niet doorgaan.
  • Voor het optreden in de concertzaal is slagwerk aanwezig. De lijst hiervan wordt gepubliceerd op de site.
  • Slagwerkers nemen hun eigen stokken mee.
  • Er is een opslag voor instrumenten beschikbaar, tevens verkleedruimte. Opslag vindt plaats voor eigen risico.
  • Bij onvoorziene omstandigheden beslist de festivalcommissie.

 

De MGD stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van eigen of andermans bezittingen.