HaFaBra Agenda

5 april – Algemene ledenvergadering

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op vrijdag 5 april 2019 in Zalencentrum “Onder de Linden” te Vries. 

 

Zoals u van ons gewend bent zal behalve de gebruikelijke agendapunten een themapresentatie worden gehouden. Er zullen gelijktijdig twee sessies worden gehouden, een voor de SMP en een voor de HaFaBra.

 

SMP –Wietse Praamstra neemt met de belangstellenden het nieuwe Marsreglement en het aangekondigde nieuwe Show reglement door. Wietse wil graag met u van gedachte wisselen wat dit betekent voor de deelnemers aan Mars en Show wedstrijden. Verder komen aan de orde de vernieuwde opzet voor het NK Show voor Jeugdkorpsen en is er voorlichting en informatie over de komende concoursen Mars en Show.  Daarnaast is er een inventarisatie van ideeën en wensen die bij SMP verenigingen leven. Hoe kunnen we de MGD ledenvergadering ook interessant en informatief maken voor SMP leden?

 

HaFaBra – Voor de blaasorkesten is het thema dit jaar “Realistisch concours”.  Spreker van de avond is Toon Peerboom, vice-voorzitter van de KNMO. Toon Peerboom is nauw betrokken bij de totstandkoming van het concoursreglement en de pilotprojecten “Groei en Bloei” om de concoursdeelname te bevorderen. Deze avond zal Toon met de aanwezigen in gesprek gaan over de plannen voor het Realistisch concours. Het concept Realistisch Concours is de jongste Groei en Bloeiontwikkeling, waarbij een orkest met onvolledige bezetting in staat wordt gesteld aan een concours deel te nemen. Hierbij geeft het orkest van te voren aan de jury aan hoe men de te spelen werken wil interpreteren en wil aanpassen aan de beperkte(re) bezetting. De partituur wordt aangepast zodat deze speelbaar is voor het orkest maar ook recht doet aan het muziekstuk. Aan de hand van de discussie brengen de leden van de MGD advies uit over het invoeren van deze reglementsaanpassing. 

 

Plaats: Zalencentrum “Onder de Linden
De Brink 9 – Vries

23 november 2019 – Concertconcours te Hoogeveen

 

Op zaterdag 23 november 2019 wordt er in de Tamboer-zaal van de Tamboer in Hoogeveen het concertconcours 2019 georganiseerd. Opgave voor dit concours is mogelijk door invullen van het elektronische formulier elders op de site.
 
Adresgegevens:
 
De Tamboer, Tamboerzaal
Hoofdstraat 17, 7902 EA Hoogeveen
tel. 0528 280 180