Ieder kind verdient een leerorkest

Een muziekinstrument opent voor een kind een nieuwe wereld. Een viool of trompet (onder je hoede) krijgen, zelf muziek maken en samenspelen met je groep – daar groeit ieder kind enorm van. Een leerorkest brengt alle positieve effecten van muziek maken samen.

Wil je ook dat beleidsmakers zich sterk maken voor leerorkesten voor kinderen?

Help mee en teken hier de oproep aan beleidsmakers

Onderaan dit bericht vind je het uitgebreide statement. We noemen een aantal punten hieruit:

  • Een leerorkest is niet alleen een muzikaal maar ook een sociaal project dat thuis hoort op of rond school. Het is een investering die zich dubbel en dwars terugbetaalt.
  • Uit kinderonderzoek blijkt dat ‘kunnen meedoen’ de belangrijkste geluksfactor is voor kinderen. Het idee van een orkest voor alle kinderen komt direct voort uit de wens om gelijke kansen te creëren.
  • Filosofieprofessor Martha Nussbaum pleit voor beleid op basis van kwaliteit van leven, waarbij we jongeren zoveel mogelijk kansen geven om hun latere leven als volwassen mens op een waardige manier te leven. Als een kind een muziekinstrument leert bespelen, samen leert spelen en hun eigen unieke bijdrage ervaart, geef je die oefening en vaardigheid ten volle mee. 
  • Steeds minder jongeren spelen een muziekinstrument. Dat is armoede. In Nederland maken initiatieven van Harderwijk tot Heerlen zich hard voor instrumentaal muziekonderwijs op school en in de wijk. Maar er is niet overal gelijke steun.


Wij roepen beleidsmakers op, binnen onze gemeenten, provincies en ministeries, om zich sterk te maken voor leerorkesten en betere financiële regelingen te creëren voor lokale initiatieven. We doen dit namens een brede coalitie van onder meer scholen, muziekscholen, musici, sponsors en fondsen, cultuurpodia, orkesten, maatschappelijke organisaties en andere supporters.

Op 22 november vindt het symposium van Leerorkest Nederland plaats. Dan wordt het statement aangeboden aan een bewindspersoon.

Teken je mee? Grote dank voor je steun!

Met hartelijke groet,

Joris van der Grinten

Kwartiermaker Leerorkest Nederland

jvandergrinten@leerorkest.nl

Leerorkest Nederland, Hofgeest 139, 1102 EG Amsterdam, t: 020-6968371, www.leerorkest.nl