Inschrijfgeld jeugdorkestenfestival

De kosten voor deelname aan het jeugdorkestenfestival bedragen € 2,50 per spelend lid. Plaatsing voor het festival is pas definitief als  het inschrijfgeld is betaald.
Bij terugtrekking van deelname tot 4 weken voor het festival worden de inschrijfkosten teruggestort, daarna is dit niet meer mogelijk.

 

Het verschuldigde bedrag dient te wordt overgemaakt naar:

 

IBAN  NL91 RABO 0358 6579 54
t.n.v. penningmeester van de Muziekbond Groningen en Drenthe

o.v.v. Jeugdorkestenfestival.