Muziekbonden MGD en OMF gaan samen Hafabra Concours organiseren

 

 

 

De MGD en de Friese muziekbond, OMF, slaan de handen ineen voor de organisatie van het HaFaBraconcours. Met ingang van het Najaarsconcours 2020, 21 november om precies te zijn,  zal het eerste gezamenlijk georganiseerde concours in De Tamboer in Hoogeveen worden gehouden. Het voorjaarsconcours in 2021 zal in de Lawei in Drachten plaatsvinden, op zaterdag 13 maart. 

Op deze wijze kunnen de steeds maar stijgende kosten van een concours gedeeld worden en hoeven de deelnemersbijdragen aan de concoursen voorlopig niet  te stijgen. De te hanteren tarieven voor deelname aan het concours zullen bij beide bonden voortaan dezelfde zijn. Ook is het mogelijk tijdens beide concoursen deel te nemen als festivaldeelnemer. Dat biedt aan verenigingen, die qua bezetting of anderszins, niet kunnen meedoen om de prijzen de mogelijkheid hun prestaties  te laten toetsen door een deskundige jury. Beide bonden willen de vaak wat kleinere verenigingen op deze wijze toch een podium  bieden.

Door spreiding van de concoursen in het noorden hopen de MGD en de OMF de mogelijkheid tot deelname van de noordelijke orkesten aan  concours en festival te vergroten.