Inschrijfgeld solistenconcours

De kosten bedragen

€ 12.= voor een solist

€ 20.= voor een duo

€ 25.= voor een trio

€ 30.= voor een kwartet

€ 40.= voor een ensemble

 

 

Het te betalen inschrijfgeld moet gelijktijdig bij de inschrijving worden voldaan op:

IBAN  NL91 RABO 0358 6579 54

t.n.v. Penningmeester Muziekbond Groningen en Drenthe

o.v.v. solistenconcours

 
Annuleren
Meer dan 4 weken voor het evenement – inschrijfgeld volledig teruggestort.
Minder dan 4 weken voor het evenement – inschrijfgeld niet teruggestort wegens gemaakte kosten.