30 maart – Algemene Ledenvergadering

 

De Algemene Ledenvergadering gepland op 30 maart komt te vervallen in verband met de Corona-crisis. Meer nieuws volgt.