Reglement Borkumfestival

Vooraf

Het festival op het mooie Eiland Borkum is voor orkesten een mooie gelegenheid om het seizoen muzikaal af te sluiten en ook om als orkest samen een dag weg te zijn. Muziek en ontspanning gaan zo samen.
Omdat de dag ook in het teken staat van (ver)binden en ontmoeting wordt het wenselijk gevonden gebruik te maken van afvaart van de boot van 7.30 uur!
Voor eventuele latere afvaarten wordt door de organisatie geen service verleend.


Festival reglement
De inschrijving staat open voor harmonie, fanfare, brassband en jeugdorkesten. Alle festivaldeelnemers verplichten zich deel te nemen aan het festival in de zaal en het verzorgen van een buitenoptreden met uitzondering van  het orkest die als laatste in de zaal optreedt. Dit orkest speelt haar buitenprogramma in de concertzaal, dit optreden wordt ook door de publieksjury beoordeeld. De laatste vereniging speelt ook de beide volksliederen (Duitsland en Nederland).

Het buitenoptreden heeft een tijdsduur van maximaal 15 minuten. Het optreden in de concertzaal duurt niet meer dan 15 minuten voor 5de divisie orkesten, 20 minuten voor orkesten uit 1ste t/m 4de divisie en 15 of 20 minuten voor orkesten uit de introductiedivisie (tijdsduur afhankelijk van in welke divisie het stuk in het repertorium is geplaatst). Genoemde tijden zijn inclusief changementen.
Tijdsoverschrijding is niet toegestaan.


De orkesten dienen voor een vlot verloop van de optredens een plattegrond van het orkest en slagwerk door te mailen aan het festivalsecretariaat. Inspelen en/of afstemmen is op het podium niet toegestaan. Inspelen is mogelijk in een van de zalen van het cultureel centrum. Alle orkesten spelen voor het festivalgedeelte uitsluitend één muziekwerk uit het repertorium. De orkesten komen uit in de divisie waarin ze volgens de bonden zijn ingedeeld.
De orkesten die niet zijn ingedeeld worden beoordeeld in de divisie waar het uit te voeren werk in thuis hoort.


Er zijn twee categorieën voor het festival (binnen):

 • Jeugdorkesten met een leeftijd tot 17 jaar, met maximaal 4 oudere muzikanten.
 • Overige verenigingen


Beoordeling
Het optreden in de concertzaal  wordt bij voorkeur beoordeeld door twee juryleden waarvan één jurylid van de landelijke jurylijst. De orkesten leveren voor de beoordeling twee originele partituren aan. De orkesten ontvangen van de jury een schriftelijk verslag en de jury geeft een eindscore aan voor het gespeelde werk. Maximaal zijn er 100 punten te behalen. Tegen de uitslag van de jury is geen beroep mogelijk.


Het buitenoptreden wordt beoordeeld door een publieksjury. De publieksjury beoordeelt het gespeelde programma op o.a. entertainmentgehalte.  


Prijzen
Voor de orkesten die in de divisies het hoogst aantal punten halen is een beker beschikbaar. Tevens zal er een wisselbeker beschikbaar zijn voor de vereniging met het hoogste aantal punten van de dag. Voor de buitenoptredens zijn een publieksprijs, een maestro prijs en een jeugdprijs beschikbaar.
 
Aanmelding
Voor aanmelding is een inschrijfformulier beschikbaar op de site van de MGD. Dit dient volledig te worden ingevuld. Bij de inschrijving dient € 7,50 per deelnemer en € 40 per orkest voor gebruik slagwerk te worden overgemaakt. Gebruik van het ter beschikking gestelde slagwerk is verplicht.
Orkesten die geen lid zijn van een muziekbond aangesloten bij de KNMO betalen € 12,00 per deelnemer en € 55 voor het slagwerk.


De sluitingsdatum van aanmelding is 1 december – of eerder – wanneer het maximum van 16 orkesten (500 muzikanten) is bereikt. Het inschrijfgeld dient direct bij aanmelding betaald te worden, eenmaal afgeschreven bedragen worden niet terugbetaald. Omdat er een maximum is aan het aantal deelnemers geldt dat voor de volgorde van inschrijving de betaling bepalend is.
Vol is vol! Het verschuldigde bedrag moet worden overgemaakt naar:


IBAN NL52 RABO 0163 6211 44

t.n.v.  Stichting Activiteiten Muziekbond

o.v.v. Borkumfestival 2024

 
Het inschrijfformulier kunt u hier vinden.


Na 2 achtereenvolgende jaren van deelname is een vereniging het jaar daarop uitgesloten van inschrijving. Een uitzondering geldt wanneer het gestelde aantal deelnemers van 16 orkesten niet is bereikt. Op deze manier kan het deelnemersveld door de jaren heen gevarieerd blijven. De winnaar van de wisselbeker mag terugkomen.

Verdere bepalingen

 • Reis en overtocht zijn voor eigen rekening.
 • De leden van de deelnemende orkesten dienen zelf lessenaars mee te nemen. Een dirigentenlessenaar is aanwezig in de concertzaal, inspeelruimte en bij het buitenoptreden.
 • De concourssecretaris maakt de indeling van de dag. Van de indeling van het dagprogramma kan niet worden afgeweken.
 • Naast het optreden binnen is er een buitenoptreden bij de Kulturinsel van maximaal 15 minuten. De vorm van het optreden buiten is volledig vrij. Voor buitenoptredens is beperkt slagwerk aanwezig (drumstel, bekkens, grote trom en tamboerijn). Bij slecht weer zal het buitenoptreden niet doorgaan of wordt er gezocht naar een alternatief, dit ter beoordeling aan het bestuur.
 • Voor het optreden in de concertzaal is slagwerk aanwezig. Slagwerk wordt geregeld door een vereniging.
  Tot 1 mei kunt u opgave doen van welk slagwerk binnen aanwezig moet zijn. Na 1 mei is het niet meer mogelijk meer slagwerk te regelen.
 • Slagwerkers nemen hun eigen stokken en ook lessenaars mee.
 • Er is een opslag voor instrumenten beschikbaar, tevens verkleedruimte. Opslag vindt plaats voor eigen risico.
 • Bij de oversteek vanuit de Eemshaven biedt de organisatie vervoer aan van grote instrumenten en slagwerkaccessoires, mits u gebruik maakt van de eerste afvaart, die om 7.30 uur vertrekt. Bij latere afvaarten wordt deze dienst niet geboden. U kunt uw instrumenten bij Kulturinsel in ontvangst nemen. Voor de terugreis is het zelfde scenario van toepassing, hier sluit het vervoer aan op de laatste afvaart, die als 17.40 uur in de dienstregeling staat opgenomen.  
 • Bij onvoorziene omstandigheden beslist de festivalcommissie.
 • Deelname aan het Borkumfestival levert geen vrijstelling op voor concertconcoursen!


De MGD stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van eigen of andermans bezittingen.

MGD Online

Agenda