Inschrijfformulier slagwerkexamen

Het theorie-examen van 13 mei is VOL. Je kunt je niet meer aanmelden!!
Momenteel zijn er nog geen praktijkexamens voor slagwerk gepland.

Voor de diploma’s A, B, C en D worden theorie-examens en praktijkexamens georganiseerd. De data zijn te vinden op onze examenpagina. De docent wordt geacht bij het praktijk examen aanwezig te zijn.

Vanaf 2015 worden er voor slagwerk alleen nog examens volgens het SOM-systeem afgenomen.
Het examengeld bedraagt:

Tarieven  
Theorie-examen€ 12.50 
Verplichte module diploma A en B€ 30 
Verplichte module diploma C en D€ 35 
Keuzemodule€ 20 
Combinatie van 2 keuzemodules€ 35 

Let op: je deelname aan het examen is pas definitief als je het examengeld hebt betaald. Na aanmelding blijft het examengeld altijd verschuldigd. Het te betalen inschrijfgeld moet gelijktijdig bij de inschrijving worden voldaan op:

IBAN  NL91 RABO 0358 6579 54 t.n.v. Penningmeester Muziekbond Groningen en Drenthe.
Vermeld bij betaling altijd Examen + naam examenkandidaat (bv. Examen Jan Smit)


Annuleren
Meer dan 2 weken voor het evenement – inschrijfgeld volledig teruggestort.
Minder dan 2 weken voor het evenement – inschrijfgeld niet teruggestort wegens gemaakte kosten.

Vragen over examens kunt u richten aan  examens@mgdonline.nl.

De organisatie behoudt zich het recht voor bij te weinig belangstelling het examen niet door te laten gaan. In dat geval kunnen de examenkandidaten deelnemen aan een examen dat later in het seizoen wordt georganiseerd.
In onze Privacyverklaring is na te lezen hoe MGD omgaat met persoonsgegevens die aan ons worden toevertrouwd bij het invullen van dit formulier.


MGD Online

Agenda