Inschrijfformulier slagwerkexamen

Op 25 mei 2024 is het theorie-examen. Middels onderstaand formulier kun je je hiervoor inschrijven.
Momenteel zijn er nog geen praktijkexamens voor slagwerk gepland.

Voor de diploma’s A, B, C en D worden theorie-examens en praktijkexamens georganiseerd. De data zijn te vinden op onze examenpagina. De docent wordt geacht bij het praktijk examen aanwezig te zijn.

Vanaf 2015 worden er voor slagwerk alleen nog examens volgens het SOM-systeem afgenomen.
Het examengeld bedraagt:

Tarieven  
Theorie-examen€ 12.50 
Verplichte module diploma A en B€ 30 
Verplichte module diploma C en D€ 35 
Keuzemodule€ 20 
Combinatie van 2 keuzemodules€ 35 

Let op: je deelname aan het examen is pas definitief als je het examengeld hebt betaald. Na aanmelding blijft het examengeld altijd verschuldigd. Het te betalen inschrijfgeld moet gelijktijdig bij de inschrijving worden voldaan op:

IBAN  NL91 RABO 0358 6579 54 t.n.v. Penningmeester Muziekbond Groningen en Drenthe.
Vermeld bij betaling altijd Examen + naam examenkandidaat (bv. Examen Jan Smit)


Annuleren
Meer dan 2 weken voor het evenement – inschrijfgeld volledig teruggestort.
Minder dan 2 weken voor het evenement – inschrijfgeld niet teruggestort wegens gemaakte kosten.

Vragen over examens kunt u richten aan  examens@mgdonline.nl.

De organisatie behoudt zich het recht voor bij te weinig belangstelling het examen niet door te laten gaan. In dat geval kunnen de examenkandidaten deelnemen aan een examen dat later in het seizoen wordt georganiseerd.
In onze Privacyverklaring is na te lezen hoe MGD omgaat met persoonsgegevens die aan ons worden toevertrouwd bij het invullen van dit formulier.

Opgave Slagwerkexamens

Kies welke datum de leerling theorie examen wil afleggen: Kies welke datum de leerling praktijk examen wil afleggen. Let op: als het theorie-examen vorig jaar of eerder is afgelegd moet bij het praktijkexamen een kopie van de puntenlijst van het laatste examen aan de examensecretaris worden overlegd Een bevestiging van deze opgave wordt gestuurd naar het emailadres van de Contactpersoon Als de leerling geslaagd is voor de verplichte module en voldoende punten heeft verzameld via de keuzemodules wordt er een diploma uitgereikt. Geef hieronder aan of dat deze keer het geval is, dan gaan wij het diploma aanmaken.

MGD Online

Agenda