Inschrijfformulier slagwerkexamen

Voor de diploma’s A, B, C en D voor slagwerkers worden het schriftelijk theorie-examen en de praktijkexamens georganiseerd . De data zijn te vinden op onze examenagenda. De docent wordt geacht bij het praktijk examen aanwezig te zijn.

Vanaf 2015 worden er voor slagwerk alleen nog examens volgens het SOM-systeem afgenomen. Het examengeld bedraagt:

Tarieven
Theorie-examen € 12.50
Verplichte module diploma A en B € 30
Verplichte modulediploma C en D € 35
Keuzemodule  € 20
Combinatie van 2 keuzemodules € 35

Na aanmelding blijft het examengeld altijd verschuldigd. Het te betalen inschrijfgeld moet gelijktijdig bij de inschrijving worden voldaan op:

IBAN  NL91 RABO 0358 6579 54

t.n.v. Penningmeester Muziekbond Groningen en Drenthe.

o.v.v. examen + naam vereniging of naam leerling

 

Verdere vragen over examens kunt u sturen naar: examens@mgdonline.nl.

 

Opgave Slagwerkexamens

Kies welke datum de leerling theorie examen wil afleggen: Kies welke datum de leerling praktijk examen wil afleggen. Let op: als het theorie-examen vorig jaar of eerder is afgelegd moet bij het praktijkexamen een kopie van de puntenlijst van het laatste examen aan de examensecretaris worden overlegd Een bevestiging van deze opgave wordt gestuurd naar het emailadres van de Contactpersoon Als de leerling geslaagd is voor de verplichte module en voldoende punten heeft verzameld via de keuzemodules wordt er een diploma uitgereikt. Geef hieronder aan of dat deze keer het geval is, dan gaan wij het diploma aanmaken. Let op: je deelname aan het examen is pas definitief als je het examengeld hebt betaald. Je vindt het te betalen bedrag en het banknummer van de MGD elders op de site: https://mgdonline.nl/jeugd-educatie/examens/examens-bij-de-mgd/