Aandachtspunten

ALGEMENE REGELS

Voor deelname aan de bondsconcoursen is een aantal regels opgesteld.

 

Inschrijving  Dit kan zowel schriftelijk als online. Zie onder concoursen en dan naar inschrijfformulier.  De ledenlijst gelijktijdig meesturen.  Bij inschrijving verklaart uw vereniging zich te onderwerpen aan het voor  dit concours dan geldende concours reglement.
Aantal deelnemers  Er kunnen hooguit 14 verenigingen deelnemen per concoursdag.  De volgorde van binnenkomst inschrijfformulier is bepalend.  Indien een vereniging zich van het concours terugtrekt na sluitingsdatum, vervalt het inschrijfgeld aan de MGD.  Partituren van de werken dient men zelf te kopen of te huren en in drievoud op de concoursdag in te leveren (géén kopieën).  Elk orkest dient het slagwerk te gebruiken dat de organisatie beschikbaar stelt (zie lijst).  Lessenaars dient u zelf mee te nemen voor uw inspelen / optreden.

 

Uit te voeren werken als CONCOURSDEELNEMER. Promotie / degradatie  Inspeelwerk lied of koraal (met punten)  1 verplicht werk uit te voeren uit het klein repertorium  2a keuzewerk uit het groot repertorium  2b vrij werk vrij te kiezen werk of werken uit te voeren  De volgorde van uitvoering is geheel vrij te kiezen.  Geef de volgorde wel duidelijk aan op het inschrijfformulier.
Jurybeoordeling  Het te beoordelen onderdeel 1 wordt volgens het zogenoemde tien-rubrieken-systeem gewaardeerd, met een maximum van tien punten per rubriek.  Het te beoordelen onderdeel 2a en het vrije onderdeel 2b worden gezamenlijk gewaardeerd met één totaalwaardering per jurylid van maximaal 100 punten.  Dit geldt niet voor introductiedivisie.
Puntenwaardering en promotie / degradatie  Indien een orkest 85 of meer punten behaalt kan het promoveren.  Vanuit de 1e divisie is promotie niet mogelijk.  Een orkest degradeert indien het minder dan 70 punten behaalt.