Repertoria voor Talent

De werken die gespeeld kunnen worden op het het Talent-evenement zijn te vinden in de diverse repertoria, die je hieronder kunt bekijken.

Het kan gebeuren dat je een werk wilt spelen dat niet in een van de repertoria genoemd staat. In dat geval kan het RIC, het Repertoire Informatie Centrum in Arnhem,  beoordelen wat de moeilijkheidsgraad van het gekozen werk is en in binnen welke divisie het stuk gespeeld moet worden. De kosten van de beoordeling, €15, zijn voor eigen rekening. Het duurt enkele weken om de beoordeling te laten uitvoeren, dus meld dit tijdig bij de concourssecretaris (concourssecretaris@mgdonline.nl).

 

Aan het begin van het concours moet je een exemplaar van de partituur van je keuzewerk inleveren bij de concourscommissie. Dit exemplaar is bestemd voor de jury en moet een originele partituur zijn.

 

De repertoria kun je bekijken op de site van het RIC, klik hier

 

 

MGD Online

Agenda