SMP Concertwedstrijd 2016

Op 5 november vond in De Tamboer te Hoogeveen het Podiumconcours voor slagwerk-ensembles plaats. De concertwedstrijd kwam tot stand vanuit een samenwerkingsverband van de vier Noordelijke muziekbonden: OMF, OBM, MBGF en MGD.

De heren Rob Balfoort, Wiebrand van Norel en Roel Jan Jongsma hadden zitting in het juryteam. Hieronder zijn foto’s te vinden van een aantal van de deelnemende slagwerkensembles.

MGD Online

Agenda