SMP Concertwedstrijd 2016

Op 5 november vond in De Tamboer te Hoogeveen het Podiumconcours voor slagwerk-ensembles plaats. De concertwedstrijd kwam tot stand vanuit een samenwerkingsverband van de vier Noordelijke muziekbonden: OMF, OBM, MBGF en MGD.

De heren Rob Balfoort, Wiebrand van Norel en Roel Jan Jongsma hadden zitting in het juryteam.¬†Hieronder zijn foto’s te vinden van een aantal van de deelnemende slagwerkensembles.

MGD Online

Agenda