Examens bij de MGD

De MGD organiseert het hele jaar door muziekexamens voor de diploma’s A, B, C en D. Het theorieexamen is een schriftelijk examen dat in groepsverband wordt afgenomen, het praktijkexamen is individueel. Voordat je praktijkexamen mag doen moet je het theorieexamen met een voldoende hebben afgesloten.  Je docent moet bij het praktijkexamen aanwezig zijn.

 

Er zijn twee verschillende inschrijfformulieren, een voor blazersexamens  (hier) en een voor slagwerkexamens (hier).
De verschillende examendata kun je via de agenda op deze site vinden. Er zijn kosten verbonden aan het examen, deze moeten worden betaald voordat je examen mag doen.

 

De tarieven voor examendeelname zijn :

Blazers HaFaBra    
Theorieexamen € 12.50  
Praktijkexamen diploma A en B € 30  
Praktijkexamen diploma C en D € 35  
Recital examen diploma D prijs op aanvraag  
     
Slagwerkers (SOM)    
Theorieexamen € 12.50  
Keuzemodule € 20  
Combinatie van 2 keuzemodules € 35  
Verplichte modules Zie Tarieven blazersexamens

 

Na aanmelding blijft het examengeld altijd verschuldigd. Het te betalen inschrijfgeld moet gelijktijdig bij de inschrijving worden voldaan op:

IBAN NL91 RABO 0358 6579 54
t.n.v. Penningmeester Muziekbond Groningen en Drenthe
Vermeld bij betaling altijd: Examen + naam examenkandidaat (bv. Examen Jan Smit)

 

Verdere vragen over examens kunt u richten aan examens@mgdonline.nl.