Examens bij de MGD

De MGD organiseert het hele jaar door muziekexamens voor de diploma’s A, B, C en D. Met ingang van 2019 zal het theorie-examen digitaal worden afgenomen via het muziektheorie-programma Earz. Als je theorie-examen doet moet je je eigen laptop of tablet meenemen, en een koptelefoon of setje oortjes. Voordat je het theorie-examen bij de bond aflegt moet je alvast geoefend hebben met Earz. Je kunt je theorievragen ook spelenderwijs leren via de Earz-app. Check even bij je muziekdocent of muziekvereniging of je toegang kunt krijgen via een leerlingenabonnement. 

Het praktijkexamen is individueel. Voordat je praktijkexamen mag doen moet je het theorie-examen met een voldoende hebben afgesloten.  Je docent moet bij het praktijkexamen aanwezig zijn.

 

RAAMLEERPLANNEN – De vernieuwde raamleerplannen voor blazers en slagwerkers zijn op de site van de LKCA te bekijken. Hierin kun je nalezen welke eisen er worden gesteld aan de examenkandidaat. Het raamleerplan voor slagwerkers vindt je hier, voor blazers is het raamleerplan hier na te lezen.

 

INSCHRIJFFORMULIEREN – Er zijn twee verschillende inschrijfformulieren, een voor blazersexamens  (hier) en een voor slagwerkexamens (hier).
De verschillende examendata kun je via de agenda op deze site vinden. Er zijn kosten verbonden aan het examen, deze moeten worden betaald voordat je examen mag doen.

 

De tarieven voor examendeelname zijn :

Blazers HaFaBra    
Theorie-examen € 12.50  
Praktijkexamen diploma A en B € 30  
Praktijkexamen diploma C en D € 35  
Recital examen diploma D prijs op aanvraag  
     
Slagwerkers (SOM)    
Theorie-examen € 12.50  
Keuzemodule € 20  
Combinatie van 2 keuzemodules € 35  
Verplichte modules Zie Tarieven blazersexamens

 

Na aanmelding blijft het examengeld altijd verschuldigd. Het te betalen inschrijfgeld moet gelijktijdig bij de inschrijving worden voldaan op:

IBAN NL91 RABO 0358 6579 54
t.n.v. Penningmeester Muziekbond Groningen en Drenthe
Vermeld bij betaling altijd: Examen + naam examenkandidaat (bv. Examen Jan Smit)

 

Verdere vragen over examens kunt u richten aan examens@mgdonline.nl.