Examens bij de MGD

MGD organiseert het hele jaar door muziekexamens voor de diploma’s A, B, C en D.
De theorie-examen worden digitaal afgenomen via het muziektheorie-programma Earz. Als je theorie-examen doet moet je je eigen laptop of tablet meenemen en een koptelefoon of setje oortjes. Voordat je het theorie-examen bij de bond aflegt moet je alvast geoefend hebben met Earz. Je kunt je theorievragen ook spelenderwijs leren via de Earz-app. Check even bij je muziekdocent of muziekvereniging of je toegang kunt krijgen via een leerlingenabonnement.

Het praktijkexamen is individueel. Voordat je praktijkexamen mag doen moet je het theorie-examen met een voldoende hebben afgesloten.  Je docent moet bij het praktijkexamen aanwezig zijn.


RAAMLEERPLANNEN – De vernieuwde raamleerplannen voor blazers en slagwerkers zijn op de site van de LKCA te bekijken. Hierin kun je nalezen welke eisen er worden gesteld aan de examenkandidaat. Het raamleerplan voor slagwerkers vindt je hier, voor blazers is het raamleerplan hier na te lezen.


INSCHRIJFFORMULIEREN – Er zijn twee verschillende inschrijfformulieren, een voor blazersexamens  (hier) en een voor slagwerkexamens (hier).
De verschillende examendata kun je via de agenda op deze site vinden. Er zijn kosten verbonden aan het examen, deze moeten worden betaald voordat je examen mag doen.


DATA EXAMENS – Er staan examens gepland voor de volgende data:


1 maart 2024Praktijkexamen voor blazers, ’s avonds! (Gem. Eemsdelta)
Sluitingsdatum 1 februari 2024
25 mei 2024Theorie-examen voor blazers en slagwerkers (MFA Het Schakelveld te Assen)
Sluitingsdatum 1 mei 2024
14 juni 2024Praktijkexamen voor blazers, ’s avonds! (Gem. Eemsdelta)
Sluitingsdatum 1 mei 2024
15 juni 2024Praktijkexamen voor blazers (Gorechthuis te Haren)
DIT EXAMEN ZIT VOL EN KAN NIET MEER WORDEN GEBOEKT.
6 juli 2024Praktijkexamen voor blazers (Gorechthuis te Haren)
DIT EXAMEN ZIT VOL EN KAN NIET MEER WORDEN GEBOEKT.
6 juli 2024Praktijkexamen voor slagwerkers (Appingedam)
Sluitingsdatum 1 juni 2024


We zijn bezig een examenmoment in te plannen in het najaar. Zodra hier informatie over is, is dat op onze website te lezen.

Slagwerkexamens worden alleen op verzoek georganiseerd.


De tarieven voor examendeelname zijn :

Blazers HaFaBra 
Theorie-examen€ 12.50
Praktijkexamen diploma A en B€ 30
Praktijkexamen diploma C en D€ 35
Recital examen diploma Dprijs op aanvraag
  
Slagwerkers (SOM) 
Theorie-examen€ 12.50
Keuzemodule€ 20
Combinatie van 2 keuzemodules€ 35
Verplichte modulesZie Tarieven blazersexamens

Na aanmelding blijft het examengeld altijd verschuldigd. Het te betalen inschrijfgeld moet gelijktijdig bij de inschrijving worden voldaan op:


IBAN NL91 RABO 0358 6579 54
t.n.v. Penningmeester Muziekbond Groningen en Drenthe
Vermeld bij betaling altijd: Examen + naam examenkandidaat (bv. Examen Jan Smit)


Verdere vragen over examens kunt u richten aan examens@mgdonline.nl.

MGD Online

Agenda