Examens bij de MGD

De MGD organiseert het hele jaar door muziekexamens voor de diploma’s A, B, C en D. Met ingang van 2019 zal het theorie-examen digitaal worden afgenomen via het muziektheorie-programma Earz. Als je theorie-examen doet moet je je eigen laptop of tablet meenemen, en een koptelefoon of setje oortjes. Voordat je het theorie-examen bij de bond aflegt moet je alvast geoefend hebben met Earz. Je kunt je theorievragen ook spelenderwijs leren via de Earz-app. Check even bij je muziekdocent of muziekvereniging of je toegang kunt krijgen via een leerlingenabonnement.

Het praktijkexamen is individueel. Voordat je praktijkexamen mag doen moet je het theorie-examen met een voldoende hebben afgesloten.  Je docent moet bij het praktijkexamen aanwezig zijn.

RAAMLEERPLANNEN – De vernieuwde raamleerplannen voor blazers en slagwerkers zijn op de site van de LKCA te bekijken. Hierin kun je nalezen welke eisen er worden gesteld aan de examenkandidaat. Het raamleerplan voor slagwerkers vindt je hier, voor blazers is het raamleerplan hier na te lezen.

INSCHRIJFFORMULIEREN – Er zijn twee verschillende inschrijfformulieren, een voor blazersexamens  (hier) en een voor slagwerkexamens (hier).
De verschillende examendata kun je via de agenda op deze site vinden. Er zijn kosten verbonden aan het examen, deze moeten worden betaald voordat je examen mag doen.

DATA EXAMENS – Er staan examens gepland voor de volgende data:

– 19 maart 2022 – Praktijkexamen voor blazers, locatie nog niet bekend.
Sluitingsdatum opgave: 20 februari 2022

– 2 april 2022 – Theorie-examen voor blazers en slagwerk in Zuidhorn.
Sluitingsdatum opgave: 5 maart 2022

21 mei  2022      Theorie-examens voor blazers en slagwerkers in Het Schakelveld te Assen.
Sluitingsdatum opgave: 1 mei 2022

18 juni 2022       Praktijk-examens voor blazers in de PKN Gastkerk te Zuidhorn.
Sluitingsdatum: 21 mei 2022

25 juni 2022       Praktijk-examens voor blazers in Het Schakelveld te Assen.
Sluitingsdatum: 21 mei 2022

De tarieven voor examendeelname zijn :

Blazers HaFaBra    
Theorie-examen € 12.50  
Praktijkexamen diploma A en B € 30  
Praktijkexamen diploma C en D € 35  
Recital examen diploma D prijs op aanvraag  
     
Slagwerkers (SOM)    
Theorie-examen € 12.50  
Keuzemodule € 20  
Combinatie van 2 keuzemodules € 35  
Verplichte modules Zie Tarieven blazersexamens

Na aanmelding blijft het examengeld altijd verschuldigd. Het te betalen inschrijfgeld moet gelijktijdig bij de inschrijving worden voldaan op:

IBAN NL91 RABO 0358 6579 54
t.n.v. Penningmeester Muziekbond Groningen en Drenthe
Vermeld bij betaling altijd: Examen + naam examenkandidaat (bv. Examen Jan Smit)

Verdere vragen over examens kunt u richten aan examens@mgdonline.nl.

MGD Online

Agenda