Contact

Samenstelling van het MGD bestuur

 

Voorzitter Sikke Dijkstra voorzitter@mgdonline.nl
2de Voorzitter Pieter Peters peters@mgdonline.nl
Penningmeester Ben Wilts penningmeester@mgdonline.nl
Secretaris Cor Blankenstijn secretaris@mgdonline.nl
2de Secretaris Romi Valkema 2desecretaris@mgdonline.nl

 

Bestuursleden doelgroepen

 

 

Blaasmuziek Wiebo Nanninga nanninga@mgdonline.nl
Blaasmuziek Pieter Peters peters@mgdonline.nl
Show, Mars en Percussie Wietse Praamstra SMP@mgdonline.nl
Majorette en Twirl Ben Wilts penningmeester@mgdonline.nl
Educatie en Jeugd Cor Blankenstijn secretaris@mgdonline.nl
Educatie en Jeugd Romi Valkema 2desecretaris@mgdonline.nl
Concourssecretaris Ria Mulder concourssecretaris@mgdonline.nl
Solisten Ronald Cuperus Cuperus@mgdonline.nl

 
 
Jubileumzaken worden behartigd door Barteld Luning. U kunt bij hem terecht voor al uw bestellingen en vragen via emailadres jubilea@mgdonline.nl

 

Postadres

Secretariaat MGD

Woonschepen Boterdiep OZ 2

9785 AG Zuidwolde

 
Telefonisch contact

Secretaris Cor Blankenstijn ‪0592 343087‬