Voorjaarsconcertconcours – Lawei Drachten

Op 15 maart 2025 organiseert de OMF in samenwerking met de MGD het voorjaarsconcertconcours voor HaFaBra-orkesten. Dit concours zal worden gehouden in De Lawei te Drachten.
Voor meer informatie, check de website van de OMF:
https://omfryslan.nl/aanmeldingsformulier-voorjaarsconcertconcours/


Het concours wordt gehouden in Theaterzaal “De Lawei” te Drachten
Laweiplein 1
9203 KL Drachten
Tel: 0512 – 335 000


U kunt zich niet meer inschrijven voor het voorjaarsconcertconcours op 15 maart 2025.
Dit concours is vol geboekt. Ook het najaarsconcertconcours 2024 is vol geboekt.

Het eerstvolgende concours waarvoor kan worden ingeschreven is het najaarsconcertconcours van 8 november 2025 in De Tamboer te Hoogeveen. Klik hier.


Concourssecretaris:
Tsjkke Mollema-Rondaan
De Opslach 14
9041 GA Berltsum
0518-840907

Bij deelname aan het concours worden er punten toegekend en krijgen de verenigingen een verslag van de jury.
Deelname is volgens het KNMO reglement Concertconcoursen, met promotie en degradatie regeling.

U kunt zich voor het concertconcours opgeven middels onderstaand formulier.

Indien u het programma nog niet heeft doorgegeven bij aanmelden, dan kan dit tot 1 januari 2025.
Na deze datum is het niet meer mogelijk het programma te veranderen.


De kosten van deelname zijn:
Kosten per muzikanten: € 6,50
Huur partituur per set: € 45,00
Huur slagwerk (verplicht): € 35,00

Na inschrijving ontvangt u in de maand(en) voor het voorjaarsconcertconcours een mail met een betaallink. Er kan geen terugstorting plaats vinden.


Overige regels

1. Ledenlijsten

Een ledenlijst hoeft niet te worden ingeleverd.
Het aantal vervangers mag ten hoogste 4 bedragen en dit mogen geen beroepsmusici zijn (zie reglementen).

2. Partituren juryleden

De partituren voor de drie juryleden worden door de organisatie verzorgd. Dit geldt voor de partituren van het verplichte werk en voor de partituren van het vrije werk. Iedere vereniging betaalt hiervoor een bedrag van € 45,00 per werk.

3. Beoordeling/waardering inspeelwerk

Een inspeelwerk mag niet langer dan maximaal 5 minuten duren. Voor de jurering van koralen zijn de volgende koralen aanwezig:

  • 7 koraalbewerkingen van Jan de Haan NFCM uitgave 1988
  • 20 koraalbewerkingen van Sierd de Boer CBMF uitgave 1991
  • NFCM uitgave “150 Psalmen” 1990
  • NFCM uitgave “Laudate Dominum” 1, 2, 3 en 4
  • NFCM uitgave “Bach koralen”
  • 120 Hymnes for Brass Band

Partituren voor inspeelwerken anders dan hierboven in viervoud opsturen naar de concourssecretaris.

4. Volgorde van optreden

Zoals bekend is de volgorde van een concours vanaf de laagste tot de hoogste divisie. Een uur voorafgaand aan uw/de geplande tijd dienen de verenigingen beschikbaar te zijn.

5. Slagwerk

Het gebruik van het beschikbaar gestelde slagwerk is verplicht. Verenigingen betalen hier € 35,00 huur voor.

6. Inspeelruimte

Het inspelen vindt plaats in de door de bond aangewezen ruimte. Entree voor muzikanten en publiek is alleen mogelijk via de hoofdingang.
MGD Online

Agenda