Archief algemeen

Muziek als verzet voor het behoud van de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso

Protestactie op maandagavond 27 juni in De Nieuwe Kolk

Met de mogelijke sluiting van de Johan Willem Frisokazerne in Assen is de toekomstige standplaats van de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso ook onzeker geworden. De kapel bestaat uit zo’n vijftig professionele musici die een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de blaasmuziek in Noord-Nederland. Volgende week zal er een commissiedebat plaatsvinden in de Tweede Kamer over de toekomst van het vastgoed van defensie. Als teken van verzet gaan musici van verschillende amateurverenigingen uit de regio maandagavond 27 juni de Soldaat van Oranje spelen in De Nieuwe Kolk te Assen.


Onmisbare functie in de regio
“De kapel vervult een onmisbare functie in het culturele leven van Noord-Nederland”, aldus Cor Blankenstijn, secretaris van de Muziekbond Groningen-Drenthe. “Verschillende leden van de kapel zijn als dirigent verbonden aan amateurverenigingen in de regio. Daarnaast geven leden van de kapel muziekles. Het zou zonde zijn als de kapel uit de regio verdwijnt. In december aanstaande hebben wij nog een play-in georganiseerd samen met de kapel. Meer dan zeventig blazers, jong en oud, uit verschillende amateurverenigingen spelen samen met de professionals van de KMKJWF”.  Dat inspireert volgens Blankenstijn de amateurs om muziek te blijven maken of om zelfs te kiezen voor het conservatorium.


Onmisbare bijdrage aan de ontwikkeling van beroepsmusici en dirigenten
“De kapel heeft een belangrijke functie voor het Prins Claus Conservatorium in Groningen. Studenten die worden opgeleid tot uitvoerend musicus of dirigent kunnen o.a. door stages praktijkervaring op doen bij de kapel” aldus Mark Vondenhoff, hoofd afdeling klassieke muziek (inclusief HaFaBra-directie) van het Prins Claus Conservatorium. Als de kapel uit het noorden verdwijnt dan heeft dit volgens Vondenhoff grote impact op de studenten van het conservatorium. “Het verdwijnen van deze functie kan tot een verdere verschraling leiden van de blaasmuzieksector”. Het is daarom volgens Vondenhoff van groot belang dat het aanbod  van professionele blaasorkesten aanwezig blijft in het Noorden.


Persberichten n.a.v. de manifestatie
RTV Drenthe
NOS


Kapelmeester Barteld Luning benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander heeft de heer B. Luning uit Staphorst (78 jaar) benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is al meer dan 60 jaar actief op het gebied van de instrumentale amateurmuziek. De versierselen behorende bij de onderscheiding zijn op zaterdag 13 november door burgemeester J. ten Kate in Steenwijk uitgereikt. 

Barteld Luning zet zich sinds 1963 – op zowel leiderschaps- als praktisch niveau – onafgebroken in voor de uitoefening, stimulering en promotie van de instrumentale amateurmuziek. Zo was/is hij opleider van jeugdige muzikanten en muzikaal leider van diverse muziekverenigingen en blaaskapellen. Daarnaast is hij bestuurs-/commissielid van twee belangenorganisaties. 

Muzikaal leiderschap

In de afgelopen decennia heeft de heer Luning verschillende muziekverenigingen en kapellen gedirigeerd. Gedurende een groot aantal jaren deed hij dat naast zijn baan. Hij was dirigent/muzikaal leider van:

  • Blaaskapel De Knollenplökkers, onderdeel van de Muziekvereniging Crescendo Ruinen waar Barteld Luning muzikant en opleider van jeugdleden was
  • Christelijke Muziekvereniging (fanfare-orkest) Prinses Margriet Rouveen/Staphorst
  • Christelijke Muziekvereniging Amicitia Musselkanaal
  • Muziekvereniging Sempre Sereno Ruinerwold
  • Muziekvereniging Crescendo Stadskanaal
  • Muziekvereniging ’t Leeksterbloempje en Blaaskapel De Koetsebloazers Leek

Momenteel is de heer Luning kapelmeester van:

  • Stroomdalkapel Zeegse, waarvan hij in 2001 medeoprichter was 
  • Röhrkapel te Ruinen

Belangenorganisaties

2005 – heden secretaris Koninklijke Nederlandse Muziek Organisaties (KNMO), commissie blaaskapellen – afdeling noord/oost Nederland

2014 – heden bestuurslid / lid commissie jubilea Muziekbond Groningen Drenthe (MGD)

De uitreiking vond plaats tijdens het jaarlijkse blaaskapellenfestival ‘Fest der Blasmusik’ in Theater De Meenthe, Stationsplein 1 in Steenwijk. De heer Luning is bij de organisatie van dit jaarlijkse evenement nauw betrokken. De Stroomdalkapel Zeegse onder zijn leiding nam ook aan het festival deel. 

Het Bestuur.

MGD Online

Agenda