Archief algemeen

Kapelmeester Barteld Luning benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander heeft de heer B. Luning uit Staphorst (78 jaar) benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is al meer dan 60 jaar actief op het gebied van de instrumentale amateurmuziek. De versierselen behorende bij de onderscheiding zijn op zaterdag 13 november door burgemeester J. ten Kate in Steenwijk uitgereikt. 

Barteld Luning zet zich sinds 1963 – op zowel leiderschaps- als praktisch niveau – onafgebroken in voor de uitoefening, stimulering en promotie van de instrumentale amateurmuziek. Zo was/is hij opleider van jeugdige muzikanten en muzikaal leider van diverse muziekverenigingen en blaaskapellen. Daarnaast is hij bestuurs-/commissielid van twee belangenorganisaties. 

Muzikaal leiderschap

In de afgelopen decennia heeft de heer Luning verschillende muziekverenigingen en kapellen gedirigeerd. Gedurende een groot aantal jaren deed hij dat naast zijn baan. Hij was dirigent/muzikaal leider van:

  • Blaaskapel De Knollenplökkers, onderdeel van de Muziekvereniging Crescendo Ruinen waar Barteld Luning muzikant en opleider van jeugdleden was
  • Christelijke Muziekvereniging (fanfare-orkest) Prinses Margriet Rouveen/Staphorst
  • Christelijke Muziekvereniging Amicitia Musselkanaal
  • Muziekvereniging Sempre Sereno Ruinerwold
  • Muziekvereniging Crescendo Stadskanaal
  • Muziekvereniging ’t Leeksterbloempje en Blaaskapel De Koetsebloazers Leek

Momenteel is de heer Luning kapelmeester van:

  • Stroomdalkapel Zeegse, waarvan hij in 2001 medeoprichter was 
  • Röhrkapel te Ruinen

Belangenorganisaties

2005 – heden secretaris Koninklijke Nederlandse Muziek Organisaties (KNMO), commissie blaaskapellen – afdeling noord/oost Nederland

2014 – heden bestuurslid / lid commissie jubilea Muziekbond Groningen Drenthe (MGD)

De uitreiking vond plaats tijdens het jaarlijkse blaaskapellenfestival ‘Fest der Blasmusik’ in Theater De Meenthe, Stationsplein 1 in Steenwijk. De heer Luning is bij de organisatie van dit jaarlijkse evenement nauw betrokken. De Stroomdalkapel Zeegse onder zijn leiding nam ook aan het festival deel. 

Het Bestuur.

MGD Online

Agenda