Inschrijfgeld Bloazen Bliksem

De kosten voor deelname aan Bloazen Bliksem bedragen € 50 per jeugdorkest.

Plaatsing voor deze jeugddag is pas definitief als het inschrijfgeld is betaald.

Bij terugtrekking van deelname tot 4 weken voor Bloazen Bliksem worden de inschrijfkosten teruggestort, daarna is dit niet meer mogelijk.

 

Het verschuldigde bedrag dient te worden overgemaakt naar:

                IBAN     NL91 RABO 0358 6579 54

                t.n.v.     Muziekbond Groningen en Drenthe

o.v.v.    Bloazen Bliksem 2023

 

MGD Online

Agenda