Inschrijfgeld Bloazen Bliksem

De kosten voor deelname aan Bloazen Bliksem bedragen € 50 per jeugdorkest.

Plaatsing voor deze jeugddag is pas definitief als het inschrijfgeld is betaald.

Bij terugtrekking van deelname tot 4 weken voor Bloazen Bliksem worden de inschrijfkosten teruggestort, daarna is dit niet meer mogelijk.

 

Het verschuldigde bedrag dient te worden overgemaakt naar:

IBAN NL52 RABO 0163 6211 44
t.n.v. Stichting Activiteiten Muziekbond
o.v.v. Bloazen Bliksem 2024

 

MGD Online

Agenda