Inschrijfgeld Podiumconcours

De kosten voor deelname aan het podiumconcours bedragen € 125 per optreden.

Het te betalen inschrijfgeld moet gelijktijdig bij de inschrijving worden voldaan op:

 

IBAN NL91 RABO 0358 6579 54

t.n.v. Muziekbond Groningen en Drenthe

o.v.v. podiumconcours

 
Annuleren
Meer dan 8 weken voor het evenement – inschrijfgeld volledig teruggestort.
Minder dan 8 weken voor het evenement – inschrijfgeld niet teruggestort wegens gemaakte kosten.

MGD Online

Agenda