Inschrijfformulier Bloazen Bliksem

Op zaterdag 20 april 2024 organiseren we onze jeugddag “Bloazen Bliksem” in De Bron te Assen.

Bloazen Bliksem 2024 is vol. Je kunt je niet meer opgeven.


De kosten voor deelname aan Bloazen Bliksem bedragen € 50 per jeugdorkest.
Plaatsing voor deze jeugddag is pas definitief als het inschrijfgeld is betaald.
Bij terugtrekking van deelname tot 4 weken voor Bloazen Bliksem worden de inschrijfkosten teruggestort, daarna is dit niet meer mogelijk.

Het verschuldigde bedrag dient te worden overgemaakt naar:

IBAN NL52 RABO 0163 6211 44
t.n.v. Stichting Activiteiten Muziekbond
o.v.v. Bloazen Bliksem 2024


In onze Privacyverklaring is na te lezen hoe MGD omgaat met persoonsgegevens die aan ons worden toevertrouwd bij het invullen van dit formulier. MGD Online

Agenda