Inschrijfgelden

De kosten voor deelname aan het concertconcours bedragen € 6 per meespelende muzikant. Voor gebruik van het slagwerk (verplicht) wordt €25 gerekend.

 

Het te betalen inschrijfgeld moet gelijktijdig bij de inschrijving worden voldaan op:

 

IBAN  NL91 RABO 0358 6579 54

t.n.v. Penningmeester Muziekbond Groningen en Drenthe.

o.v.v. concertconcours

 
Annuleren
Meer dan 8 weken voor het evenement – inschrijfgeld volledig teruggestort.
Minder dan 8 weken voor het evenement – inschrijfgeld niet teruggestort wegens gemaakte kosten.