Privacyverklaring

De MGD hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Hiervoor hebben wij een Privacyverklaring opgesteld, waarin we we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De MGD houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

De volledige tekst van onze privacyverklaring kunt u hier nalezen.

MGD Online

Agenda