Inschrijfformulier blazersexamen

Voor de diploma’s A, B, C en D worden de schriftelijk theorie-examens en de praktijkexamens georganiseerd. De data zijn te vinden in onze examenagenda. De docent wordt geacht bij het praktijk examen aanwezig te zijn.

 

De tarieven voor examendeelname zijn :

Blazers HaFaBra
Theorieexamens € 12.50
Praktijkexamen diploma A en B € 30
Praktijkexamen diploma C en D € 35
Recital examen diploma D Prijs op aanvraag

 

Na aanmelding blijft het examengeld altijd verschuldigd. Het te betalen inschrijfgeld moet gelijktijdig bij de inschrijving worden voldaan op:

 

IBAN  NL91 RABO 0358 6579 54

t.n.v. Penningmeester Muziekbond Groningen en Drenthe.

o.v.v. examen + naam vereniging of naam leerling

 

Annuleren
Meer dan 2 weken voor het evenement – inschrijfgeld volledig teruggestort.
Minder dan 2 weken voor het evenement – inschrijfgeld niet teruggestort wegens gemaakte kosten.

 

Vragen over examens kunt u richten aan  examens@mgdonline.nl.

 


 

Opgave blazersexamens

Kies welke datum de leerling theorie examen wil afleggen: Kies welke datum de leerling praktijk examen wil afleggen. Let op: als het theorie-examen vorig jaar of eerder is afgelegd moet bij het praktijkexamen een kopie van de puntenlijst van het laatste examen aan de examensecretaris worden overlegd Een bevestiging van deze opgave wordt gestuurd naar het emailadres van de Contactpersoon Let op: je deelname aan het examen is pas definitief als je het examengeld hebt betaald. Je vindt het te betalen bedrag en het banknummer van de MGD elders op de site: https://mgdonline.nl/jeugd-educatie/examens/examens-bij-de-mgd/