Blaasmuziek

Onder de noemer Blaasmuziek worden de blaasorkesten samengevat. Veel mensen zijn bekend met de HaFaBra, waaronder de Brassbands en Harmonie- en Fanfare orkesten worden geklasseerd. Minder bekende orkestvormen, die ook vallen onder de sectie de blaasmuziek zijn de blaaskapellen, de big-bands en de dweilorkesten.

 

Onder het menu-onderdeel Blaasmuziek vindt u informatie over concoursen, reglementen en repertoria.

Bondsconcours Hoogezand 10 november 2012-4209

 

MGD Online

Agenda