Reglement Lef Festival
 • De inschrijving staat open voor Harmonie, Fanfare en Brassbands, en Jeugdorkesten.
 • Voor aanmelding is een inschrijvingsformulier beschikbaar op de site van de MGD.
 • Het formulier moet online worden ingevuld middels het inschrijfformulier op de website. De inschrijving sluit op 15 september.
 • De organisatie bevestigt ontvangst van de inschrijving en de deelname van verenigingen z.s.m. na 15 september mede op basis van de volgorde van inschrijving en betaling.
 • Betaling op het banknummer van de MGD € 6,50 per deelnemer en € 35,00 per orkest voor het gebruik van het aanwezige slagwerk.
 • Indien de vereniging niet deelneemt volgt geen restitutie.


Festival reglement

 • Orkesten met een onvolledige bezetting kunnen deelnemen. Gebruik van niet tot de vorm van het orkest behorende instrumenten is toegestaan.
 • De orkesten spelen een geheel vrij programma van maximaal 40 minuten inclusief de tijd van presentatie en wisseling.
 • Verenigingen zijn niet gebonden aan de gebruikelijke divisie indeling.
 • Tijdsoverschrijding is niet toegestaan.
 • De vereniging presenteert zelf het optreden waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van moderne middelen zoals voice over, beamer etc.
 • Technische zaken uiterlijk 1 maand voor het festival aan de organisatie melden
 • De orkesten mogen gebruik maken van Solisten.
 • Categorieën:
  A) Jeugdorkesten t/m 20 jaar, toegestaan 4 leden boven de 20 jaar.
  B) Harmonie, fanfare en Brassband orkesten.
 • De verenigingen worden beoordeeld door 3 juryleden die de presentatie beoordelen en het totaal programma.
 • De verenigingen leveren van de te beoordelen werken 3 originele partituren aan, uiterlijk 6 weken voor het festival.
 • De verenigingen ontvangen een mondeling verslag direct na afloop van het optreden op het podium. Een schriftelijk verslag volgt na afloop.


Prijzen

 • Door een publiekjury wordt een publieksprijs beschikbaar gesteld voor de vereniging die verrast (Lef prijs).
 • De jury verleent geen punten.
 • Voor de beste solist wordt een prijs toegekend.


Algemeen

 • Verenigingen dienen voor het vlotte verloop van de optredens een plattegrond van het orkest en slagwerk door te geven aan de MGD.
 • Het uit te voeren programma moet uiterlijk 8 weken voor het festival doorgegeven zijn aan de concourssecretaris.
 • Er is een lijst beschikbaar van het verplicht aanwezige slagwerk.
 • Aanvullingen van niet aanwezig slagwerk doorgeven aan de MGD.
 • Inspelen en afstemming is mogelijk in een van de zalen van de locatie.

MGD Online

Agenda