Jeugd & Educatie

plaatjeDe muziekbond zet zich in voor muziekonderwijs, voor de jeugd in het bijzonder. Er is dan ook een commissie Jeugd & Educatie die in samenwerking met de landelijke commissie zich inzet voor deze doelgroep. De commissie houdt zich bezig met opleidingen, examens en de onderwerpen die betrekking hebben op de jeugd.  Zaken waarover de commissie zich buigt zijn vragen als “hoe haalt men de jeugd binnen in de muziekwereld” en “op welke wijze kunnen wij de jeugd behouden”.

Voorop staan de belangen van de individuele muzikanten en in  het verlengde daarvan de belangen van de lokale verenigingen.  Zowel het individu als de vereniging moeten zo actief en zo direct mogelijk worden betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van het jeugdbeleid in zijn algemeenheid.

De inspanningen van de commissie moeten er toe leiden dat er een duidelijk beleid en beeld ontstaat m.b.t. de opleidingen en examens voor de blaasmuziek, percussion en majorettes.

 

Onderwerpen waar de commissie, zowel provinciaal als landelijk, zich mee bezighoudt:

–    wijze van opleidingen

–    wijze van examineren

–    samenstellen landelijke lijst examinatoren

–    functie eisen/profielschets examinatoren

–    model van muziekdiploma

–    hoe worden examenresultaten geregistreerd en wat is het doel daarvan

–    aan welke eisen dienen opleidingen te voldoen of laten wij het over aan de verenigingen

–    dienen de opleidingen gecertificeerd te worden

MGD Online

Agenda