Beleidsplan 2015 -2020

beleidsplan-plaatjeOnder de titel ‘Muziek de (ver)bindende factor’ heeft de MGD een beleidsplan opgesteld. De titel geeft aan dat muziek een verbindende factor is in onze samenleving en tegelijkertijd binding geeft. Zo bindt en verbindt muziekbeoefening mensen aan elkaar. Ook zorgt muziekbeoefening voor binding in de (lokale) samenleving. Zaken als toenemende individualisering, leegloop, minder financiën en vergrijzing maken het maatschappelijk belang van muziekbeoefening groot, juist in deze tijd.

 

In dit beleidsplan beschrijft de Muziekbond Groningen en Drenthe (MGD) op welke wijze de MGD de doelstelling nastreeft en ‘de (ver)bindende factor’ handen en voeten wil geven. In dit beleidsplan maken we onze missie en visie op de toekomst concreet. Doel hierbij is om ons werk te legitimeren en zo de belangen te dienen van de bij ons aangesloten verenigingen en hun leden.

De integrale tekst van ons beleidsplan is hier te lezen.

 

MGD Online

Agenda