FEMU

De KNMO attendeert de verenigingen op de regeling FEMU Additioneel kopiëren en digitaal beheer bladmuziek.
Een muziekvereniging heeft voor het (digitaal) kopiëren en beheer van bladmuziek van te voren toestemming nodig van de makers. Dit volgt uit het auteursrecht. De makers van bladmuziek (de componisten en tekstdichters en de hen vertegenwoordigende muziekuitgevers) hebben op grond van de auteurswet het alleenrecht om het door hen gemaakte werk openbaar te maken en te verveelvoudigen. Openbaar maken is bijvoorbeeld een optreden, daarvoor kan je vereniging via de KNMO een bijdrage aan BUMA voor betalen. Verveelvoudigen is bijvoorbeeld het maken van een (digitale) kopie van bladmuziek. Dat mag je pas doen nadat je vooraf toestemming hebt van de maker. Dit betekent dat een muziekvereniging alleen dan een werk openbaar mag maken (bijvoorbeeld een optreden) of verveelvoudigen (bijvoorbeeld het maken van een (digitale) kopie van bladmuziek) als de maker hiervoor vooraf toestemming heeft gegeven. Het geven van deze toestemming wordt ook wel een licentie genoemd. Bij deze licentie worden afspraken gemaakt over de te betalen vergoeding. Door het betalen van een redelijke vergoeding worden de makers betaald voor hun werk en gestimuleerd om creatief te blijven.

De FEMU kan namens muziekauteurs en uitgevers toestemming verlenen en een vergoeding innen voor het additioneel (digitaal) kopiëren en beheer van bladmuziek. De FEMU zorgt ervoor dat deze vergoeding wordt verdeeld bij de muziekauteurs en -uitgevers die daar recht op hebben. De KNMO heeft met de FEMU afspraken gemaakt over een regeling voor de bij de KNMO-bonden aangesloten muziekverenigingen, met een korting op de reguliere tarieven. De vereniging meldt zich voor al haar muzikanten aan bij de FEMU voor de licentie additioneel kopiëren voor het bedrag van € 4,96 per lid.

Voor meer informatie en het aanmelden kijk je op de website van FEMU: www.femu.nl/