Nieuwsbrief

FEMU

De KNMO attendeert de verenigingen op de regeling FEMU Additioneel kopiëren en digitaal beheer bladmuziek.
Een muziekvereniging heeft voor het (digitaal) kopiëren en beheer van bladmuziek van te voren toestemming nodig van de makers. Dit volgt uit het auteursrecht. De makers van bladmuziek (de componisten en tekstdichters en de hen vertegenwoordigende muziekuitgevers) hebben op grond van de auteurswet het alleenrecht om het door hen gemaakte werk openbaar te maken en te verveelvoudigen. Openbaar maken is bijvoorbeeld een optreden, daarvoor kan je vereniging via de KNMO een bijdrage aan BUMA voor betalen. Verveelvoudigen is bijvoorbeeld het maken van een (digitale) kopie van bladmuziek. Dat mag je pas doen nadat je vooraf toestemming hebt van de maker. Dit betekent dat een muziekvereniging alleen dan een werk openbaar mag maken (bijvoorbeeld een optreden) of verveelvoudigen (bijvoorbeeld het maken van een (digitale) kopie van bladmuziek) als de maker hiervoor vooraf toestemming heeft gegeven. Het geven van deze toestemming wordt ook wel een licentie genoemd. Bij deze licentie worden afspraken gemaakt over de te betalen vergoeding. Door het betalen van een redelijke vergoeding worden de makers betaald voor hun werk en gestimuleerd om creatief te blijven.

De FEMU kan namens muziekauteurs en uitgevers toestemming verlenen en een vergoeding innen voor het additioneel (digitaal) kopiëren en beheer van bladmuziek. De FEMU zorgt ervoor dat deze vergoeding wordt verdeeld bij de muziekauteurs en -uitgevers die daar recht op hebben. De KNMO heeft met de FEMU afspraken gemaakt over een regeling voor de bij de KNMO-bonden aangesloten muziekverenigingen, met een korting op de reguliere tarieven. De vereniging meldt zich voor al haar muzikanten aan bij de FEMU voor de licentie additioneel kopiëren voor het bedrag van € 4,96 per lid.

Voor meer informatie en het aanmelden kijk je op de website van FEMU: www.femu.nl/

MGD Vacatures

Bestuursleden & Commissieleden gezocht!!Een deel van onze bestuursleden is de pensioengerechtigde leeftijd allang voorbij.
In de komende jaren zullen meerder bestuursleden vanwege hun leeftijd hun taken gaan neerleggen en dat is heel begrijpelijk. We zijn dus nog steeds dringend op zoek naar nieuwe bestuurders.
Ook onze commissies (m.n. Blaasmuziek en Blaaskappellen) kunnen versterking gebruiken.

Lijkt het je leuk om mee te praten over allerlei zaken die verband houden met onze gezamenlijke hobby, meld je dan aan bij onze secretaris. We snappen dat je nog niet gelijk weet wat een rol als bestuurder of commissielid inhoudt, daarom is het uiteraard mogelijk om eens een poosje mee te draaien binnen ons bestuur om zo een goed beeld te krijgen van de werkzaamheden.

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij onze secretaris via:
secretaris@mgdonline.nl
Bellen mag ook: 0592-343 087 / 06 – 5397 3570

Wout Eshuis stelt zich voor

Sinds een aantal maanden ben ik de nieuwe voorzitter van de Muziekbond Groningen en Drenthe (MGD).

Het lijkt me goed dat ik mezelf voorstel aan jullie als leden van de MGD.

Ik ben Wout Eshuis, geboren en getogen in Hoogeveen. Al 30 jaar getrouwd met mijn vrouw Monique en onze twee kinderen zijn Sophie en Jorn. Ook zijn zij allemaal heel actief binnen de muziek, we zijn al jarenlang verbonden aan Orkestvereniging Hoogeveense Harmoinie, ondanks het feit dat we al jaren niet meer in Hoogeveen wonen. We wonen in het Overijsselse De Krim waar onze hond Welsh terrier Suus ons gezin compleet maakt.

Ik begon bij de Hoogeveense Harmonie als 5 jarig jongetje naar voorbeeld van mijn vader, moeder en broer. Al snel werd ik lid van het NJHO (Nationaal Jeugd Harmonie Orkest) onder leiding van een van mijn grote voorbeelden Jan Cober. In Drenthe heb ik 10 jaren samen met Nico Sieffers de jeugd studiedagen geleid wat mij heel veel plezier heeft geven en waarvan ik heel erg veel heb geleerd.

In het dagelijks leven ben ik directeur in het primair onderwijs en werk ik als directeur op openbare basisschool De Schuthoek in de twee nieuwste stadsdelen van Hoogeveen: De Schutlanden en Erflanden. Ik ben orkestmanager van de Hoogeveense Harmonie maar heb ook jarenlang zitting gehad in de Raad van Toezicht van Facet in Emmen en ik heb 7 orkesten en jeugdorkesten onder mijn hoede gehad.

Mijn studietijd heb ik doorgebracht op de conservatoria van Zwolle en Rotterdam, waar ik trombone en harmonie- en fanfaredirectie heb gestudeerd. Tot mijn 30e heb ik dan ook fulltime gewerkt als dirigent, docent en jurylid. Ik ken de muziekwereld dus van verschillende kanten en nu ik na 40 jaar te hebben gedirigeerd heb besloten om het op dat gebied wat rustiger aan te doen kwam de vraag vanuit de MGD of ik iets zou kunnen en willen betekenen voor de muziekwereld in onze mooie provincies Groningen en Drenthe. En daar heb ik volmondig ja op gezegd, omdat ik van mening ben dat er ook organisatorisch werk aan de winkel is.

Ik werk nu samen met een enthousiast bestuur waaronder ook een aantal doelgroepen vallen. We zijn verantwoordelijk voor de blaasmuziek, de blaaskapellen, SMP (show, mars en percussie), MTC (majorette, twirl en color guard) en niet te vergeten E&J (jeugd en educatie).

De eerlijkheid gebied me ook te zeggen dat een aantal bestuursleden van de MGD zichzelf zo langzamerhand iets te oud vindt om nog jarenlang mee te kunnen en de belangen van jullie als verenigingen goed te kunnen blijven behartigen. Daarom zijn we naarstig op zoek naar nieuwe aanwas om nieuwe ideeën, plannen en input te krijgen.

Mijn visie als voorzitter is wel dat we goed naar het werkveld moeten luisteren om onze activiteiten daar op af te stemmen. Dan kweken we meer betrokkenheid bij onze muziekwereld in het algemeen en de MGD in het bijzonder. Dus heb je ambitie en wil jij aan het roer staan voor mooie muzikale activiteiten in jouw regio? Meld je dan bij de MGD en we gaan in gesprek! Hoe mooi zou het zijn dat we met veel vertrouwen naar de toekomst kunnen kijken met nieuwe/jonge mensen om ervoor te zorgen dat we hier allemaal beter van worden! Ik daag je uit😉