MGD zoekt nieuwe bestuursleden

Jouw muziekvereniging is lid van de MGD, de Muziekbond die zich bezig- houdt met amateurmuziek en alles wat daar omheen speelt in de provincies Groningen en Drenthe. Jullie vereniging is daarin niet de enige, er zijn ruim 160 verenigingen lid van deze organisatie. Hun en jullie belangen worden door de MGD vertegenwoordigd in het landelijk orgaan de KNMO.

Jaarlijks zijn er vele, soms nieuwe, vaak terugkerende activiteiten, die door de MGD, al dan niet in samenwerking met anderen worden georganiseerd of gefaciliteerd. Denk hierbij aan Majorettewedstrijden, HaFaBra en slagwerk- concoursen, solistenkampioenschappen. Maar ook workshops voor jong en oud, inspiratiedagen, Play-ins, festivals etc.


 

 
Het MGD-bestuur maakt een jaaragenda, boekt theaters en sporthallen, spreekt met overheden en fondsen om geld los te weken voor subsidies. De MGD- bestuurder houdt zich bezig met beleid en overlegt regelmatig met collega’s van bonden en andere voor de muziekwereld relevante personen en organisaties. De MGD bestuurder weet bestuurlijk van wanten en is bereid waar nodig de handen uit de mouwen te steken.Minder besturend, meer uitvoerend zijn de werkzaamheden van de commissies. Voor elke doelgroep, Blaasmuziek, Slagwerk Show- en Percussie, Majorettes en Educatie en Jeugd, werkt een team commissieleden achter de schermen aan de voorbereiding en uitvoering van onze evenementen. Deze activiteiten zijn heel divers van aard. Zo regelt de commissie MTC alles rond de majorette- wedstrijden en workshops. Binnen de commissie blaasmuziek heeft een team het nieuwe solisten-concours “MGD-zoekt-Talent” op poten gezet.

De MGD is een stichting vóór en dóór de amateurmuzikant. En de MGD heeft dringend behoefte aan nieuwe (aspirant)bestuursleden en commissieleden zodat we kunnen borgen dat ook in de toekomst onze muziekverenigingen en de muzi- kanten kunnen spelen op een Borkum-festival, een muziekdiploma in ontvangst kunnen nemen, een medaille kunnen behalen bij een majorettekampioenschap.

Met zijn allen hebben we dringend behoefte aan instroom van lui met frisse ideeën, mensen met kennis van moderne media, feeling met de jeugd. We doen een beroep op jullie om in jullie vereniging rond te kijken naar geschikte kandi- daten die deze rol namens ons allen kunnen vervullen. Die vandaag gaan leren wat ze morgen voor ons allemaal kunnen betekenen. En dat ook weer doorge- ven aan de generaties die komen gaan. We zoeken jou! Meld je nu aan als (aspirant) lid van het bestuur of een van de commissies! Je kunt ook een tijdje meelopen om te proeven of het iets voor je is!

Interesse? Even een mailtje of telefoontje naar

 
Sikke Dijkstra, bestuursvoorzitter
email:         voorzitter@mgdonline.nl
telefoon:     06—55142138