Inschrijfformulier theorieexamen

Voor de diploma’s A, B, C en D wordt het schriftelijk theorie-examen georganiseerd . De data zijn te vinden in onze examenagenda.

 

Het examengeld bedraagt: € 10,- voor theorie. Na aanmelding blijft het examengeld altijd verschuldigd. Het te betalen inschrijfgeld moet gelijktijdig bij de inschrijving worden voldaan op:

 

IBAN  NL91 RABO 0358 6579 54

t.n.v. Penningmeester Muziekbond Groningen en Drenthe.

o.v.v. examen + naam vereniging of naam leerling

 

Verdere vragen over examens kunt u richten aan  examens@mgdonline.nl.

Inschrijven voorjaarsconcertconcours 15 maart 2025

Is de keuze van het inspeelwerk en de verplichte werken al bekend, dan graag hieronder invullen. Zo niet, dan graag voor de sluitingsdatum (1 januari 2025) doorgeven aan de concourssecretaris.

MGD Online

Agenda