Inschrijfformulier Play-in KMK-JWF

Op zaterdag 10 december a.s. wordt in Assen een Play-In georganiseerd m.m.v. van de Koninklijke Militaire Kapel “Johan Willem Friso” uit Assen. Deze Play-in zal in samenwerking met de Vereniging van Vrienden KMK-JWF worden gehouden.

Als locatie is weer gekozen voor de ‘De Bron’ in Assen. Defensie stelt voor dit bijzondere project de KMK-JWF volledig ter beschikking. Speciaal voor deze gelegenheid verzoeken we weer nadrukkelijk de jeugd deel te nemen. Daarvoor is bewust voor de zaterdag gekozen. Deelname is mogelijk voor leden van muziekverenigingen die aangesloten zijn bij de MGD, in het bezit van minimaal B-diploma (of spelend op dat niveau).

Om beter voorbereid naar de Play-In te komen is er besloten een tutti repetitie te laten plaatsvinden op zaterdag 3 december a.s. tussen 13.30 – 16.30 uur eveneens in ‘De Bron’ o.l.v. Chef-Dirigent Tijmen Botma. 
 
Programma 10 december 2022

09.30 Aanvang workshops
12.30 Pauze
13.30 Aanvang tutti repetitie
16.00 Eindpresentatie concert

 

 
Aanmelden is niet meer mogelijk!
Uit de aanmeldingen zal zo nodig een selectie gemaakt worden zodat er een uitgebalanceerd orkest ontstaat. De aangemelde deelnemers krijgen vroegtijdig bericht en de te spelen (blad)muziek wordt thuisgestuurd.
 
Deelnamekosten: € 10,00 per persoon. Inclusief lunch.
 
Bij overbezetting van bepaalde instrumentgroepen zal er mogelijk geloot worden. Zodra bekend is wie geplaatst zijn krijgen de deelnemers bericht en dienen de deelnamekosten binnen 14 dagen worden overgemaakt op rekeningnummer:

NL52 RABO 0163 6211 44
t.n.v. Stichting Activiteiten Muziekbond
o.v.v. Play-In.
Plaatsing is definitief na betaling deelnemersgeld.

 

Adresgegevens

Kerkelijk Centrum ‘De Bron’
Einthovenstraat 28
9402 CB Assen

In onze Privacyverklaring is na te lezen hoe de MGD omgaat met persoonsgegevens die aan ons worden toevertrouwd bij het invullen van dit formulier.


 

 

 

MGD Online

Agenda